• Sport-Trofej doo nije obveznik PDV.
  • U cenu medalje je uračunato sledeće: Aplikacija za određeni sport, traka i nalepnica na poleđini medalje.
  • Možemo aplikaciju uraditi za bilo koju manifestaciju, po vašem izboru – u vidu pvc nalepnice, stikera, metalnog umetka…
  • Da li postoji mogućnost povrata neutrošenih medalja? Naravno, sve neutrošene medalje primamo nazad.
  • Koji je rok za izradu unikatnih medalja? Od 20 do 30 dana, u zavisnosti od idejnog rešenja medalje.

____________________________________________________________________________________________________

Šifra: MM-01    Prečnik: FI40    Cena: 75,00 RSD

____________________________________________________________________________________________________

Šifra: MM-02    Prečnik: FI45    Cena: 85,00 RSD

____________________________________________________________________________________________________

Šifra: MM-03    Prečnik: FI50    Cena: 85,00 RSD

____________________________________________________________________________________________________

Šifra: MM-04    Prečnik: FI50    Cena: 85,00 RSD

____________________________________________________________________________________________________

Šifra: MM-05    Prečnik: FI50    Cena: 85,00 RSD

____________________________________________________________________________________________________

Šifra: MM-06    Prečnik: FI50    Cena: 85,00 RSD

____________________________________________________________________________________________________

Šifra: MM-07    Prečnik: FI50    Cena: 85,00 RSD

____________________________________________________________________________________________________

Šifra: MM-08    Prečnik: FI50    Cena: 85,00 RSD

____________________________________________________________________________________________________

Šifra: MM-09    Prečnik: FI50    Cena: 85,00 RSD