CENE SU KONAČNE - BEZ DODATNIH TROŠKOVA

P 01

 

 

Visina 20 cm – 900,00 dinara 

Visina 23 cm – 1050,00 dinara 

Visina 26 cm – 1250,00 dinara 

Visina 32 cm – 1450,00 dinara 

Visina 34 cm – 1600,00 dinara 

P 02

 

 

Visina 20 cm – 950,00 dinara 

Visina 23 cm – 1100,00 dinara 

Visina 26 cm – 1250,00 dinara 

Visina 28 cm – 1500,00 dinara 

Visina 29 cm – 1650,00 dinara 

P 03

 

 

Visina 21 cm – 900,00 dinara 

Visina 24 cm – 1000,00 dinara 

Visina 28 cm – 1200,00 dinara 

Visina 29 cm – 1500,00 dinara 

Visina 30 cm – 1650,00 dinara 

P 04

 

 

Visina 25 cm – 900,00 dinara 

Visina 28 cm – 1150,00 dinara 

Visina 31 cm – 1300,00 dinara 

Visina 33 cm – 1500,00 dinara 

Visina 35 cm – 1600,00 dinara 

P 05

 

 

Visina 21 cm – 950,00 dinara 

Visina 24 cm – 1150,00 dinara 

Visina 28 cm – 1300,00 dinara 

Visina 30 cm – 1600,00 dinara 

Visina 32 cm – 1700,00 dinara 

P 06

 

 

Visina 20 cm – 900,00 dinara 

Visina 23 cm – 1100,00 dinara 

Visina 26 cm – 1200,00 dinara 

Visina 32 cm – 1600,00 dinara 

Visina 34 cm – 1700,00 dinara 

P 07

 

 

Visina 20 cm – 900,00 dinara 

Visina 23 cm – 1100,00 dinara 

Visina 26 cm – 1250,00 dinara 

Visina 32 cm – 1600,00 dinara 

Visina 34 cm – 1700,00 dinara 

P 08

 

 

Visina 23 cm – 950,00 dinara 

Visina 26 cm – 1150,00 dinara 

Visina 29 cm – 1300,00 dinara 

Visina 31 cm – 1500,00 dinara 

Visina 33 cm – 1700,00 dinara 

P 09

 

 

Visina 23 cm – 950,00 dinara 

Visina 26 cm – 1150,00 dinara 

Visina 29 cm – 1350,00 dinara 

Visina 31 cm – 1550,00 dinara 

Visina 33 cm – 1700,00 dinara 

P 10

 

 

Visina 24 cm – 1000,00 dinara 

Visina 27 cm – 1200,00 dinara 

Visina 30 cm – 1400,00 dinara 

Visina 32 cm – 1600,00 dinara 

Visina 34 cm – 1750,00 dinara 

P 11

 

 

Visina 26 cm – 1200,00 dinara 

Visina 27 cm – 1400,00 dinara 

Visina 30 cm – 1600,00 dinara 

Visina 32 cm – 1600,00 dinara 

Visina 34 cm – 1750,00 dinara

P 12

 

 

Visina 24 cm – 950,00 dinara 

Visina 27 cm – 1150,00 dinara 

Visina 30 cm – 1350,00 dinara 

Visina 32 cm – 1650,00 dinara 

Visina 34 cm – 1750,00 dinara

P 13

 

 

Visina 25 cm – 950,00 dinara 

Visina 28 cm – 1200,00 dinara 

Visina 31 cm – 1400,00 dinara 

Visina 33 cm – 1600,00 dinara 

Visina 35 cm – 1700,00 dinara

P 14

 

 

Visina 26 cm – 1100,00 dinara 

Visina 28 cm – 1200,00 dinara 

Visina 32 cm – 1400,00 dinara 

Visina 34 cm – 1700,00 dinara 

Visina 36 cm – 1800,00 dinara

P 15

 

 

Visina 26 cm – 950,00 dinara 

Visina 28 cm – 1100,00 dinara 

Visina 32 cm – 1350,00 dinara 

Visina 34 cm – 1600,00 dinara 

Visina 36 cm – 1800,00 dinara

P 16

 

 

Visina 32 cm – 1600,00 dinara 

Visina 34 cm – 2100,00 dinara 

Visina 36 cm – 2300,00 dinara 

 

P 17

 

 

Visina 32 cm – 1700,00 dinara 

Visina 34 cm – 2200,00 dinara 

Visina 36 cm – 2400,00 dinara 

 

P 18

 

 

Visina 27 cm – 1100,00 dinara 

Visina 30 cm – 1300,00 dinara 

Visina 32 cm – 1500,00 dinara 

Visina 34 cm – 1800,00 dinara 

Visina 36 cm – 1900,00 dinara 

P 19

 

 

Visina 30 cm – 1000,00 dinara 

Visina 33 cm – 1200,00 dinara 

Visina 36 cm – 1400,00 dinara 

Visina 38 cm – 1700,00 dinara 

Visina 40 cm – 1900,00 dinara 

P 20

 

 

Visina 29 cm – 1600,00 dinara 

Visina 32 cm – 1700,00 dinara 

Visina 38 cm – 2200,00 dinara 

Visina 40 cm – 2400,00 dinara 

 

P 21

 

 

Visina 38 cm – 2000,00 dinara 

Visina 40 cm – 2300,00 dinara 

Visina 45 cm – 2600,00 dinara