*Sport – Trofej doo nije obveznik PDV.*

– U cenu je uračunata aplikacija za određeni sport (ili vaš logo) i

natpis na mermeru.

P01 - Mercury

ŠIFRAVISINAPOSTOLJECENA
P01 / 119 cm6,5 x 6,5 x 3900.00 rsd
P01 / 221 cm7,5 x 7,5 x 31,000.00 rsd
P01 / 324 cm8 x 8 x 31,100.00 rsd

P02 - Venus

ŠIFRAVISINAPOSTOLJECENA
P02 / 122,5 cm6,5 x 6,5 x 31,000.00 rsd
P02 / 225 cm7,5 x 7,5 x 31,100.00 rsd
P02 / 328 cm8 x 8 x 31,200.00 rsd

P03 - Mars

ŠIFRAVISINAPOSTOLJECENA
P03 / 121 cm6,5 x 6,5 x 31,000.00 rsd
P03 / 223 cm7,5 x 7,5 x 31,150.00 rsd
P03 / 326 cm8 x 8 x 31,300.00 rsd

P05 - Jupiter

ŠIFRAVISINAPOSTOLJECENA
P05 / 128,5 cm6,5 x 6,5 x 31,100.00 rsd
P05 / 231,5 cm7,5 x 7,5 x 31,250.00 rsd
P05 / 334,5 cm8 x 8 x 31,400.00 rsd

P06 - Saturn

ŠIFRAVISINAPOSTOLJECENA
P06 / 124,5 cm6,5 x 6,5 x 31,200.00 rsd
P06 / 227,5 cm7,5 x 7,5 x 31,400.00 rsd
P06 / 330,5 cm8 x 8 x 31,600.00 rsd

P07 - Uranus

ŠIFRAVISINAPOSTOLJECENA
P07 / 127 cm6,5 x 6,5 x 31,400.00 rsd
P07 / 230 cm7,5 x 7,5 x 31,600.00 rsd
P07 / 333 cm8 x 8 x 31,800.00 rsd

P08 - Neptune

ŠIFRAVISINAPOSTOLJECENA
P08 / 128 cm6,5 x 6,5 x 31,700.00 rsd
P08 / 231,5 cm7,5 x 7,5 x 32,000.00 rsd

P10 - Andromeda

ŠIFRAVISINAPOSTOLJECENA
P10 / 158 cm14 x 14 x 810,000.00 rsd
P10 / 261 cm14 x 14 x 812,000.00 rsd
P10 / 367 cm14 x 14 x 814,000.00 rsd