*Sport – Trofej doo nije obveznik PDV.*

– U cenu je uračunata aplikacija za određeni sport (ili vaš logo) i

natpis na mermeru.

P-001 - Kepler

ŠIFRAVISINAPOSTOLJECENA
P-001 / 119 cm6,5 x 6,5 x 3700.00 rsd
P-001 / 221 cm6,5 x 6,5 x 3750.00 rsd
P-001 / 323 cm6,5 x 6,5 x 3800.00 rsd

P-002 - Eris

ŠIFRAVISINAPOSTOLJECENA
P-002 / 124 cm5,5 x 5,5 x 3750.00 rsd
P-002 / 227 cm5,5 x 5,5 x 3850.00 rsd
P-002 / 330 cm5,5 x 5,5 x 3950.00 rsd

P-003 - Moon

ŠIFRAVISINAPOSTOLJECENA
P-003 / 121,5 cm5,5 x 5,5 x 2950.00 rsd
P-003 / 223,5 cm5,5 x 5,5 x 21,000.00 rsd
P-003 / 325,5 cm5,5 x 5,5 x 21,050.00 rsd

P01 - Mercury

ŠIFRAVISINAPOSTOLJECENA
P01 / 119 cm6,5 x 6,5 x 3900.00 rsd
P01 / 221 cm7,5 x 7,5 x 31,000.00 rsd
P01 / 324 cm8 x 8 x 31,100.00 rsd

P02 - Venus

ŠIFRAVISINAPOSTOLJECENA
P02 / 122,5 cm6,5 x 6,5 x 31,000.00 rsd
P02 / 225 cm7,5 x 7,5 x 31,100.00 rsd
P02 / 328 cm8 x 8 x 31,200.00 rsd

P03 - Mars

ŠIFRAVISINAPOSTOLJECENA
P03 / 121 cm6,5 x 6,5 x 31,000.00 rsd
P03 / 223 cm7,5 x 7,5 x 31,150.00 rsd
P03 / 326 cm8 x 8 x 31,300.00 rsd

P04 - Ceres

ŠIFRAVISINAPOSTOLJECENA
P04 / 123,5 cm6,5 x 6,5 x 31,100.00 rsd
P04 / 225,5 cm7,5 x 7,5 x 31,200.00 rsd
P04 / 327,5 cm8 x 8 x 31,300.00 rsd

P05 - Jupiter

ŠIFRAVISINAPOSTOLJECENA
P05 / 128,5 cm6,5 x 6,5 x 31,100.00 rsd
P05 / 231,5 cm7,5 x 7,5 x 31,250.00 rsd
P05 / 334,5 cm8 x 8 x 31,400.00 rsd

P06 - Saturn

ŠIFRAVISINAPOSTOLJECENA
P06 / 124,5 cm6,5 x 6,5 x 31,200.00 rsd
P06 / 227,5 cm7,5 x 7,5 x 31,400.00 rsd
P06 / 330,5 cm8 x 8 x 31,600.00 rsd

P07 - Uranus

ŠIFRAVISINAPOSTOLJECENA
P07 / 127 cm6,5 x 6,5 x 31,400.00 rsd
P07 / 230 cm7,5 x 7,5 x 31,600.00 rsd
P07 / 333 cm8 x 8 x 31,800.00 rsd

P08 - Neptune

ŠIFRAVISINAPOSTOLJECENA
P08 / 128 cm6,5 x 6,5 x 31,700.00 rsd
P08 / 231,5 cm7,5 x 7,5 x 32,000.00 rsd

P09 - Pluto

ŠIFRAVISINAPOSTOLJECENA
P09 / 130 cm7,5 x 7,5 x 32,000.00 rsd

P10 - Andromeda

ŠIFRAVISINAPOSTOLJECENA
P10 / 158 cm14 x 14 x 810,000.00 rsd
P10 / 261 cm14 x 14 x 812,000.00 rsd
P10 / 367 cm14 x 14 x 814,000.00 rsd